ALEMANY TURÍSTIC INTENSIU – NIVELL INICIAL

Aquest és un curs adreçat a les persones que treballen o volen treballar en el sector turístic. L’objectiu del curs és que aquestes persones tenguin un vocabulari suficient per poder-se comunicar amb els seus clients d’una manera efectiva i adequada. Per això la majoria de les classes estaran orientades cap a la resolució de conflictes comunicatius amb exemples i proves que els estudiants hauran de superar. No deixarem de banda l’expressió escrita per tal de poder crear diferents textos i missatges.

Horari:
Dilluns i dimecres de 10.00 a 13.00 h

Inici:
31 de gener de 2018

Final:
28 de març de 2018

Preu:
325 €/ 50 hores