ANGLÈS – PREPARACIÓ B1 (PET)

Curs adreçat a alumnes que tenguin la suficient independència per poder establir una comunicació en anglès i pels quals la interacció amb parlants nadius no suposa un gran esforç. El contingut es basarà en els cinc blocs principals (producció oral,  producció escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i ús  de la llengua) i es basarà en els continguts reglats pel MCERL.

Mínim: 4 persones – Màxim: 10 persones

Curs de 35 hores.

Octubre, novembre i desembre.