ANGLÈS – PREPARACIÓ PRÀCTIC B2

El curs de preparació del nivell B2 està dirigit als alumnes que tenguin un nivell de suficiència en la comunicació en llengua anglesa que els permeti interactuar amb parlants nadius sense esforç. El contingut es basarà en els cinc blocs principals (producció oral, producció escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i ús de la llengua) i es basarà en els continguts reglats pel MCERL.

Mínim: 4 persones – Màxim: 10 persones

Curs de 35 hores.

Octubre, novembre i desembre.