ANGLÈS – PRIVATE CLASS

Aquest és un tipus d’aprenentatge personalitzat. Les classes estaran orientades cap a l’objectiu de l’estudiant, ja sigui per aprovar un examen o per estudiar un tipus de vocabulari específic.

Horari:
A convenir amb el professor.