CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

És un curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. El curs també servirà per a l’acostament de la cultura propia als aprenents.

Horari:
A convenir amb el professor.