ESPANYOL – NIVELL BÀSIC/INTERMIG

Curs pensat per a no castellanoparlants que tenen un coneixement mínim de l’idioma o que l’entenen. S’aprendran frases i estructures que permetin transmetre idees amb sentit des del principi. La gramàtica només s’estudiarà en funció de l’acte comunicatiu, i en cap cas deslligada d’aquest.

Horari:
Dilluns i dimecres d’11.00 a 12.00 h.