CATALÀ – PREPARACIÓ C2

El certificat de nivell C2 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

Horari:
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00 h.

Professor:
Antoni Colomer Llobera