Resultat d'imatges de School Education Gateway

School Education Gateway

Els cursos Erasmus + són cursos estructurats a Europa amb el suport del programa Erasmus+. Aquells centres adherits a l’School Education Gateway tendran l’oportunitat d’enviar els seus professors, membres d’equip directiu, personal d’administració o altres membres del centre a fer cursos de formació KA1 a diferents països europeus.

Per aquest motiu, i per obrir les portes al futur i a la integració d’altres cultures, IIF ofereix algun d’aquests cursos. De cada cop vivim en una societat on la dimensió europea és un factor important tant a nivell personal com a professional. Molts dels infants que avui tenen 2 o 3 anys treballaran, possiblement, a altres països amb gent provinent de cultures i entorns molt diferents.

Resultat d'imatges de from the past to the future