L’ALEMANY, T’OBRE PORTES

Som conscients que l’alemany és una llengua necessària a les Illes Balears, amb una forta presència en el mercat turístic. En molts casos, s’ha convertit en un requisit per a obtenir un lloc de feina. La comunitat alemanya que resideix a Mallorca s’ha multiplicat en les darreres dues dècades, fins al punt que alguns alemanys consideren l’Illa com la dissetena comunitat alemanya,  i que ha desenvolupat una estructura social pròpia, que els permet cobrir les seves necessitats amb la seva llengua pròpia i minvar, per tant, la necessitat d’integració. Des d’IIF volem treballar per a la integració d’aquests nouvinguts a Mallorca, però també volem facilitar als treballadors i treballadores del món turístic la possibilitat de conèixer una llengua que s’ha convertit en la tercera més parlada de les Illes Balears, al costat del català i del castellà. (Per a més informació recomanam la lectura de l’informe “Els habitants de les Illes Balears parlen més de 160 llengües”)

ALEMANY TURÍSTIC INTENSIU. NIVELL INICIAL.

Aquest és un curs adreçat a les persones que treballen o volen treballar en el sector turístic. L’objectiu del curs és que aquestes persones tenguin un vocabulari suficient per poder-se comunicar amb els seus clients d’una manera efectiva i adequada. Per això la majoria de les classes estaran orientades cap a la resolució de conflictes comunicatius amb exemples i proves que els estudiants hauran de superar. No deixarem de banda l’expressió escrita per tal de poder crear diferents textos i missatges.

ALEMANY INICIAL. ADULTS/ADOLESCENTS

Classes dirigides a adults que es volen iniciar en l’aprenentatge de la llengua alemanya i volen adquirir les habilitats de comprensió i d’expressió oral de frases simples que els permeti interactuar en situacions quotidianes.

ALEMANY BÀSIC. ADULTS/ADOLESCENTS

Curs adreçat a persones que volen adquirir les habilitats de comprensió i expressió orals en alemany. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en alemany les necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

ALEMANY CLASSES PARTICULARS

Aquest és un tipus d’aprenentatge personalitzat en què les classes estaran orientades cap a l’objectiu de l’estudiant, ja sigui per aprovar un examen o per estudiar un tipus de vocabulari específic en alemany. L’horari del curs s’haurà d’acordar amb el professor.

Deu raons per aprendre alemany