ANGLÈS

ANGLÈS TURÍSTIC INTENSIU. NIVELL INICIAL

Aquest és un curs adreçat a les persones que treballen o volen treballar en el sector turístic. L’objectiu del curs és que aquestes persones tenguin un vocabulari suficient per poder-se comunicar amb els seus clients d’una manera efectiva i adequada. Per això la majoria de les classes estaran orientades cap a la resolució de conflictes comunicatius amb exemples i proves que els estudiants hauran de superar. No deixarem de banda l’expressió escrita per tal de poder crear diferents textos i missatges.

ANGLÈS. PREPARACIÓ B1 (PET)

Curs adreçat a alumnes que tenguin la suficient independència per poder establir una comunicació en anglès i pels quals la interacció amb parlants nadius no suposa un gran esforç. El contingut es basarà en els cinc blocs principals (producció oral,  producció escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i ús  de la llengua) i es basarà en els continguts reglats pel MCERL.

ANGLÈS. PREPARACIÓ PRÀCTIC  B2.

El curs de preparació del nivell B2 està dirigit als alumnes que tenguin un nivell de suficiència en la comunicació en llengua anglesa que els permeti interactuar amb parlants nadius sense esforç. El contingut es basarà en els cinc blocs principals (producció oral, producció escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i ús de la llengua) i es basarà en els continguts reglats pel MCERL.

ANGLÈS. PREPARACIÓ PRÀCTIC  C1.

El curs de preparació del nivell C1 està dirigit als alumnes que tenguin un nivell de suficiència en la comunicació en llengua anglesa que els permeti interactuar amb parlants nadius sense esforç sobre temes quotidians i específics. El contingut es basarà en els cinc blocs principals (producció oral, producció escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i ús de la llengua) i es basarà en els continguts reglats pel MCERL.

CLASSES D’ANGLÈS

ENGLISH. KIDS (6-8 anys)

Aquest és un curs adreçat als més petits. La intenció d’aquest curs és la de posar en contacte els més petits amb la llengua anglesa en un ambient relaxat. Les classes seran dinàmiques i orals, els nins i nines d’aquest curs adquiriran la llengua d’una manera espontània, mitjançant la lectura de contes i utilitzant els jocs adequats per a la seva edat.

ENGLISH. JUNIORS (8-10 anys)

L’objectiu d’aquest curs és que els alumnes comencin a utilitzar l’anglès per fer frases simples i que els permeti saludar, xerrar del temps o aportar una mica d’informació personal de cada un d’ells. Les classes sempre estaran orientades cap a la comunicació oral i no tant cap a la comunicació escrita.

ENGLISH. JUNIORS+ (10-12 anys)

Curs pels més grans de l’etapa de primària en què es consolidaran els coneixements adquirits durant els cursos previs. Es durà a terme mitjançant l’ús de noves tecnologies adequades per a les edats. Els alumnes interctuaran d’una manera espontània i natural dins un ambient relaxat.

ENGLISH. TEENS (12-16 anys)

Curs adreçat als adolescents que estudien ESO. S’intentarà que els alumnes es puguin comunicar oralment d’una manera fluïda. També es potenciarà la comunicació escrita per poder elaborar textos escrits amb certa formalitat.

ENGLISH.  BATXILLER

Darrer curs abans d’entrar a l’etapa d’adults. Per una banda és una continuació del curs TEENS, on és consolidaran els coneixements adquirits durant l’etapa d’ESO. D’altra banda, l’objectiu del curs  és ajudar a adquirir els continguts de batxiller per tal d’obtenir uns bons resultats a l’examen de selectivitat. L’horari del curs s’haurà d’acordar amb el professor.

ENGLISH. ADULTS 2H/SETMANA

Curs adreçat a persones que volen aprendre la llengua més enllà d’adquirir una titulació oficial.  Totalment orientat a la comunicació oral amb el suport de projeccions de vídeos i audios adaptats al nivell dels estudiants. L’objectiu és que les persones es puguin comunicar de manera fluïda i que perdin la vergonya de xerrar en anglès. L’horari del curs s’haurà d’acordar amb el professor.

ENGLISH. SPEAKING

L’objectiu d’aquestes classes és la de perdre la por a comunicar-se amb una persona nativa. Les classes són tant per  a persones que tenen un nivell elemental com per a persones que tenen un nivell avançat i volen adquirir més fluidesa. Les sessions seran únicament i exclusiva orals tot i que hi pot haver alguna classe on es practiqui algun tipus de vocabulari en particular. Horari a acordar.

ENGLISH. PRIVATE CLASSES

Aquest és un tipus d’aprenentatge personalitzat. Les classes estaran orientades cap a l’objectiu de l’estudiant, ja sigui per aprovar un examen o per estudiar un tipus de vocabulari específic. L’horari del curs s’haurà d’acordar amb el professor.