Preparador Oficial de Cambridge

La nostra acadèmia IIFutur és un centre preparador dels examens oficials de Cambridge.

Preparam tots els nivells d’Anglès; Pre- A1 a C2.

A més, podeu realitzar els examens al nostre centre.

Cambridge Para Ti

Cambridge Learning Journey

 • ALEMANY – CLASSES PARTICULARS

  Aquest és un tipus d’aprenentatge personalitzat en què les classes estaran orientades cap a l’objectiu de l’estudiant, ja sigui per aprovar un examen o per...

 • ALEMANY BÀSIC – ADULTS

  Curs adreçat a persones que volen adquirir les habilitats de comprensió i expressió orals en alemany. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui...

 • ALEMANY INICIAL – ADULTS

  Classes dirigides a adults que es volen iniciar en l’aprenentatge de la llengua alemanya i volen adquirir les habilitats de comprensió i d’expressió oral de...

 • CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

  És un curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en...

 • ESPANYOL – NIVELL BÀSIC/INTERMIG

  Curs pensat per a no castellanoparlants que tenen un coneixement mínim de l’idioma o que l’entenen. S’aprendran frases i estructures que permetin transmetre...

 • ESPANYOL – NIVELL INICIAL

  Curs pensat per a persones sense cap tipus de coneixement ni experiència amb la llengua espanyola, o molt poca. S’aprendran frases i estructures que permetin...

 • ANGLÈS – PRIVATE CLASS

  Aquest és un tipus d’aprenentatge personalitzat. Les classes estaran orientades cap a l’objectiu de l’estudiant, ja sigui per aprovar un examen o per estudiar un tipus de vocabulari...

 • ANGLÈS – SPEAKING

  L’objectiu d’aquestes classes és la de perdre la por a comunicar-se amb una persona nativa. Les classes són tant per  a persones que tenen un...

 • ANGLÈS – ADULTS (2H/SETMANA)

  Curs adreçat a persones que volen aprendre la llengua més enllà d’adquirir una titulació oficial.  Totalment orientat a la comunicació oral amb...

 • ANGLÈS – BATXILLER

  Darrer curs abans d’entrar a l’etapa d’adults. Per una banda és una continuació del curs TEENS, on és consolidaran els coneixements adquirits durant l’etapa d’ESO. D’altra banda,...

 • CLASSES D’ANGLÈS – TEENS (12-16 anys)

  Curs adreçat als adolescents que estudien ESO. S’intentarà que els alumnes es puguin comunicar oralment d’una manera fluïda. També es potenciarà la comunicació escrita per poder elaborar...

 • CLASSES D’ANGLÈS – JUNIORS+ (10-12 anys)

  Curs pels més grans de l’etapa de primària en què es consolidaran els coneixements adquirits durant els cursos previs. Es durà a terme mitjançant l’ús de noves tecnologies adequades per...

 • CLASSES D’ANGLÈS – KIDS (6-8 anys)

  Aquest és un curs adreçat als més petits. La intenció d’aquest curs és la de posar en contacte els més petits amb la llengua anglesa en un ambient relaxat. Les classes seran dinàmiques i...

 • ANGLÈS – PREPARACIÓ PRÀCTIC C1

  El curs de preparació del nivell C1 està dirigit als alumnes que tenguin un nivell de suficiència en la comunicació en llengua anglesa que els permeti...

 • ANGLÈS – PREPARACIÓ PRÀCTIC B2

  El curs de preparació del nivell B2 està dirigit als alumnes que tenguin un nivell de suficiència en la comunicació en llengua anglesa que els permeti...

 • ANGLÈS – PREPARACIÓ B1 (PET)

  Curs adreçat a alumnes que tenguin la suficient independència per poder establir una comunicació en anglès i pels quals la interacció amb parlants nadius no...

 • ANGLÈS – TURÍSTIC INTENSIU INICIAL

  Aquest és un curs adreçat a les persones que treballen o volen treballar en el sector turístic. L’objectiu del curs és que aquestes persones tenguin un vocabulari suficient per poder-se...

 • CATALÀ – PREPARACIÓ C2

  El certificat de nivell C2 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions...

 • CATALÀ – PREPARACIÓ C1

  El certificat de nivell C1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions...