ESPANYOL – NIVELL INICIAL

Curs pensat per a persones sense cap tipus de coneixement ni experiència amb la llengua espanyola, o molt poca. S’aprendran frases i estructures que permetin transmetre idees amb sentit des del principi. La gramàtica només s’estudiarà en funció de l’acte comunicatiu, i en cap cas deslligada d’aquest.

ESPANYOL – NIVELL BÀSIC/INTERMIG

Curs pensat per a no castellanoparlants que tenen un coneixement mínim de l’idioma o que l’entenen. S’aprendran frases i estructures que permetin transmetre idees amb sentit des del principi. La gramàtica només s’estudiarà en funció de l’acte comunicatiu, i en cap cas deslligada d’aquest.