CURSOS DE LLENGUA CATALANA

Resultat d'imatges de llengua catalana

CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

És un curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals. La finalitat és que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. El curs també servirà per a l’acostament de la cultura propia als aprenents.

Horaris a determinar.

Resultat d'imatges de llengua catalana

CATALÀ. PREPARACIÓ C1

El certificat de nivell C1 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l’expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notables, i amb un ús controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

Horari: Dimarts i dijous de 18.00 a 19.30 h.

Professor: Antoni Colomer Llobera

CATALÀ. PREPARACIÓ C2

El certificat de nivell C2 de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

Horari: Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00 h.

Professor: Antoni Colomer Llobera

Resultat d'imatges de llengua catalana

INFORMACIÓ GENERAL I CONDICIONS

La reserva del curs es farà efectiva en el moment d’efectuar el pagament. No s’accepten targetes de credit.

Si el grup no té un mínim de quatre persones, l’estudiant té l’opció de canviar d’horari o curs, fer classes particulars o acceptar una reducció d’hores pel mateix curs o augment del preu del curs..

10% descompte a partir de 2 germans i si es realitza més d’un curs. Els descomptes no són acumulables.

No hi ha despeses de matriculació.

Gestió i tramitació dels exàmens oficials gratuïta. El preu dels exàmens no està inclòs.